رفتن به محتوای اصلی
x
نحوه تامین هزینه

مشخصات نمونه

مایع
جامد
شرایط نگهداری
ایمنی
شرایط بازگرداندن نمونه
نام آزمایش تعداد یا ساعت غلظت احتمالی توضیحات کارکردها
more items
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
20 مگابایت limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, jpg, png, jpeg.

لطفا قبل از ارسال درخواست به نکات زیر توجه فرمایید:

  • در صورت داشتن مرجع (مقاله یا استاندارد) لطفا قسمتی از آن که مربوط به آنالیز است به فرم درخواست آنالیز پیوست گردد.

  • قبل از نمونه برداری با کارشناس آزمایشگاه هماهنگی گردد.

  • نمونه را در ظرف­های نمونه مناسب قرار دهید.

  • نمونه­های خود را کدگذاری نموده و نام و شماره تماس خود را روی آن­ها درج نمایید.

  • در صورت نیاز، متقاضی می تواند برای انجام آزمایش­های خاص با آزمایشگاه هماهنگی لازم را انجام دهد.

  • لطفا تمامی موارد ذکر شده در فرم به دقت پر شود. در صورت ناقص بودن اطلاعات، آزمون انجام نخواهد گرفت.


تحت نظارت وف ایرانی